00
Shri. Shreeram Sadashiv Vanjare

CEO

01
Shri. Jaywant Dattatray Shetye

Chairman

02
Shri. Sunil Narayan Kurup

Vice-Chairman

04
Shri. Vijay Savalaram Khavale

Secretary

08
Shri. Sanjay Balkrishna Tendulkar

Co-Secretary

Rakhangi (1)
Shri. Mahammad Shaikhhussain Rakhangi

Member

05
Shri. Shivaji Keshav Kotre

Member

06
Shri. Chandrakant Ramchandra Parwadi

Member

07
Shri. Rajesh Subhash Shetye

Member

09
Shri. Purshottam Anant Salvi

Member

10
Shri. Vikas Shrikrishna Shetye

Member

12
Sau. Swati Vikas Pawaskar

Member

Kashinath R Chavan
Dr. Kashinath R Chavan

Member

13
Sau. Usha Purshottam Patkar

Member

Ganpat Shirke
Shri. Ganpat Maruti Shirke

Head Master, New English School & T.P.Shetye Junior College, Lanja Member

Pramod Shetye (2)
Shri. Pramod Dattatray Shetye

Advisor

Deshamukh S.
Shri. Sadanand Vinayak Deshmukh

Advisor

Berde. sir.
Shri. Vijay Shivram Berde

Advisor

Patkar
Adv. Shri. Yashvant Ramchandra Patkar

Advisor